Адміністрація та структура відділу освіти

Цимбал Олег Іванович

начальник Відділу освіти Бучанської міської ради, тел. 49-704

Науменко Валентина Василівна

заступник начальник Відділу освіти Бучанської міської ради, тел. 49-704

Опеньок Людмила Костянтинівна

заступник начальник Відділу освіти Бучанської міської ради з дошкільної освіти, тел. 49-705

Загальна середня освіта

 • управління загальною середньою освітою;
 • координація з організації харчування учнів;
 • координація проведення державної підсумкової атестації;
 • організація проведення зовнішнього назалежного оцінювання;
 • контроль за випускною документацією;
 • координація щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності закладів освіти;
 • підготовка статистичних звітів
 • координація щодо розроблення освітньої програми закладами освіти;
 • координація з організації інклюзивного навчання та різних форм навчання
 • забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти;

Науменко Валентина Василівна
заступник начальника Відділу освіти Бучанської міської ради,
тел. 49-704

Бурима Тетяна Ярославівна
головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти
Відділу освіти Бучанської міської ради,
контроль за виховною роботою тел. 49-706

Дошкільна освіта

 • управління дошкільними закладами освіти;
 • науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти;
 • координація щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах дошкільної освіти;
 • підготовка статистичних звітів;
 • контроль за атестацією закладів освіти та їх ліцензуванням;
 • координація за організацією харчування;
 • контроль за обліком дітей дошкільного віку;

Опеньок Людмила Костянтинівна
заступник начальник Відділу освіти Бучанської міської ради з дошкільної освіти,
тел. 49-705

Організаційно-кадрова робота

 • контроль за дотриманням законодавства про працю в закладах освіти;
 • координація щодо забезпечення кадрами закладів освіти;
 • прийом та звільнення педагогічних працівників;
 • ведення звітно-облікової документації та підготовка статистичних звітів
 • підготовка документів педпрацівників для нагороджень та заохочень;
 • координація атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • контроль за веденням кадрової документації в закладах освіти.

Бондарчук Олена Вільївна
спеціаліст Відділу освіти Бучанської міської ради по роботі з педагогічними працівниками,
тел. 49-706

Методичний кабінет

 • Навчально-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти щодо реалізації Державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти;
 • Інформаційно-методичний супровід розроблення освітньої програми закладу освіти;
 • Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники закладів освіти громади;
 • Інформаційно-методичний супровід закладів освіти і педагогічних працівників;
 • Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
 • Координація діяльності міських методичних комісій;
 • Координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти, шкільних методичних комісій;
 • Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів;
 • Патронаж закладів освіти, які мають статус експериментальних, і надання їм науково-методичної допомоги;
 • Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам;
 • Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти громади;
 • Організація атестації та сертифікації педагогічних працівників;
 • Сприяє забезпеченню закладів освіти навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

Лук’яненко Олена Андріївна
завідувач міського методичного кабінету Відділу освіти Бучанської міської ради,
тел. 49-707

Меринова Юлія Петрівна
методист бібліотечних фондів міського
методичного кабінету Відділу освіти Бучанської міської ради,
тел. 49-707

Центр роботи з обдарованими дітьми

 • Координація діяльності закладів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • Координація діяльності, організація та проведення олімпіад з навчальних предметів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, предметних турнірів, творчих конкурсів різних рівнів;
 • Організація та проведення масових заходів для обдарованих дітей та молоді.

Жучкова Ірина Вікторівна
завідувач Центру роботи з обдарованими дітьми,
тел.  49-705

Новикова Надія Валентинівна
методист центру роботи з обдарованими дітьми,
тел. 49-705

Центр психологічної служби

 • Координація діяльності соціально-психологічної служби у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • Координація діяльності щодо надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу, у тому числі дітям з особливими освітніми потребами;
 • Координація роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми процесами у закладах освіти;
 • Моніторинг стану психічного розвитку дітей;
 • Співпраця з міським інклюзивно-ресурсним центром;

Лисенко Неля Дмитрівна
завідувач центру психологічної служби,
тел. 49-707

Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи

 • Координація діяльності закладів освіти з виховної, спортивної та позашкільної роботи;
 • Координація щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах загальної середньої та позашкільної освіти громади;
 • Контроль за обліком дітей та підлітків шкільного віку;
 • Координація діяльності закладів освіти з питань профорієнтаційної роботи;
 • Координація роботи закладів освіти з організації правовиховної роботи, щодо безпеки життєдіяльності дітей, формування здорового способу життя серед дітей та підлітків та їх соціального захисту;
 • Організація роботи пришкільних таборів з денним перебуванням дітей;
 • Організація та проведення масових заходів для дітей та учнівської молоді

Іносов Віталій Анатолійович
завідувач центру національно-патріотичного виховання
та спортивної роботи
тел. 49-707

Денисова Надія Валентинівна
методист з охорони дитинства центру
національно-патріотичного виховання та спортивної роботи
тел. 49-707

Ковальський Володимир Володимирович
методист центру національно-патріотичного
виховання та спортивної роботи
тел. 49-707

Загальна середня освіта

 • Контроль та координація господарської діяльності закладів освіти;
 • Організовує та координує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
 • контроль за роботою з питань охорони праці;
 • Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

Іванченко Віктор Леонідович
начальник централізованої господарчої групи
Відділу освіти Бучанської міської ради

Гапченко Олександр Іванович
інженер з охорони праці Відділу освіти
Бучанської міської ради

Централізована бухгалтерія

 • Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти та установ;
 • Контроль та координація фінансової діяльності закладів освіти;
 • Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням тощо;
 • Координує діяльність закладів загальної середньої освіти, які перебувають на окремому бухгалтерському обліку;
 • Організація роботи тендерного комітету;
 • Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості відділу освіти та закладів освіти;
 • Кординація щодо надання платних освітніх послуг, оренди приміщень закладами освіти;
 • Контролює створення та аналізує використання у закладах освіти фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб дітей та учнів.

Бутенко Надія Леонідівна
головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
Відділу освіти Бучанської міської ради
тел. 49-706

Осіпова Олена Миколаївна
заступник головного бухгалтера Відділу освіти БМР, бухгалтер з нарахування заробітної плати
тел. 49-706

Шалунова Наталія Іванівна
економіст централізованої бухгалтерії
Відділу освіти Бучанської міської ради
тел. 25-475

Збаразька Людмила Петрівна
бухгалтер з нарахування заробітної плати централізованої бухгалтерії
Відділу освіти Бучанської міської ради, тел. 25-475

Середа Інна Олександрівна
бухгалтер проведення касових операцій централізованої бухгалтерії
Відділу освіти Бучанської міської ради тел. 25-475

Габро Наталія Олександрівна
бухгалтер з обліку матеріальних цінностей централізованої бухгалтерії
Відділу освіти Бучанської міської ради тел. 25-475

Василенко Олеся Вікторівна
бухгалтер з обліку матеріальних цінностей централізованої
бухгалтерії Відділу освіти Бучанської міської ради тел. 25-475

Остринський Андрій Петрович
бухгалтер з обліку матеріальних цінностей централізованої
бухгалтерії Відділу освіти Бучанської міської ради
тел. 25-475