Востаннє змінено: 14 листопада 2017

Початкова школа

Початкова освіта – перший рівень загальної середньої освіти, який, зберігаючи наступність із дошкільним періодом, забезпечує подальше становлення і розвиток особистості дитини, закладає базу для її навчання в

основній школі.

Основна мета початкової освіти – виховання особистості дитини, її гармонійний розвиток, збагачення досвіду життєдіяльності на основі

загальнолюдських та національних цінностей, формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів як бази для успішного
навчання в основній школі.

Завдання початкової освіти полягає у:

- психолого-педагогічній адаптації дитини до шкільного навчання;
- подальшому становленні особистості дитини, її духовного, психічного, фізичного, соціального розвитку, розвитку пізнавальних здібностей, інтересу до навчання;

- формуванні ключових і предметних компетентностей;

- формуванні культури спілкування та співпраці у різних видах діяльності і формах навчальної взаємодії, здатності до самовираження,
соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної та безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях;
- формуванні цілісної наукової картини світу, емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, інших людей, суспільства і природи;
- естетичному, морально-етичному, патріотичному, громадянському, трудовому, екологічному вихованні дитини.

Основними результатами початкової освіти є психологічна, фізична, інтелектуальна і соціальна готовність учнів до систематичного навчання на
наступному рівні освіти:

достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, увага, сенсорні уміння, рефлексія;

відповідний віку молодших школярів фізичний розвиток; сформовані складники ключових компетентностей (уміння вчитися,
інформаційно-комунікативної, загальнокультурної, здоров’язбережувальної, громадянської, соціальної) і предметних компетентностей, що охоплюють
знання, уміння, навички, способи діяльності, досвід та здатність застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях, а також особистісно
ціннісне ставлення до життя і здоров’я, соціуму, природи, праці, навчання і мистецтва, здатність до творчого самовираження;

морально-етична, естетична, патріотична і громадянська вихованість особистості, що виявляється у культурі міжособистісної взаємодії,
соціально-правовій, екологічно доцільній та здоров’язбережувальній поведінці, сформованості емоційно-чуттєвої сфери, здатності самостійно
діяти у типових для дітей молодшого шкільного віку життєвих ситуаціях.

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 29. 12. 2016 № 1693 "Про проведення загальнодержавного дослідження якості початкової освіти"

ДОДАТОК до листа МОН України від 21.11.2016 № 1/9-610 

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2016 № 1/9-610 "Щодо навчальних матеріалів"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 №1/12-5366  "Щодо перевірки зошитів"

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 02.11. 2016 №1319 "Про проведення всеукраїнського експерименту за темою "Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті "Інтелект України" на базі загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист ІМЗО від 03.10.2016 №2.110-2398 "Щодо змісту окремих сторінок навчального посібника "Русский язык. 3 класс авт. Коченгина М.В."

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1/9-541 "Про скасування листа МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів""

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2016 № 1/9-464 "Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі"

 НАКАЗ Міністерства освіти і України від 19.08.2016 № 1009 "Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 "Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 "Про структуру  2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-434 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році "

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-385 "Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку"

Іноземна мова 1-4 класи

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура

Основи здоров'я

Інформатика

Я у світі

Природознавство

Математика

Літературне читання

Українська мова

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 №1/9-71 "Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 "Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів" 

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 №412  "Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 №1/9 -209 "Щодо використання робочих зошитів у початковій школі"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №1/9-72  "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 13.08. 2014 № 14. 1/10-2795 "Про виконання наказу МОН України від 06.08.2014 та впровадження педагогічної технології  "Росток" у загальноосвітніх навчальних закладах "

 НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 04.12. 2014 № 1439 "Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом "Інтелект України"  та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів"

Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу початкової загальної освіти

Вільна вакансія

  • Вихователь ДНЗ,
    З навантаженням Повне тижневе навантаження

© Усі права захищено. Буча 2013-2017