Востаннє змінено: 10 березня 2018

Центр патріотичного виховання та спортивної роботи

ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

Місце знаходження (адреса): м. Буча, вул. Островського, 36 а
Телефон: (045) 9749705

Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру та спорт», «Про охорону дитинства», Концепцією «Нова українська школа», актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про Центр патріотичного виховання, затвердженим Наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.10.2013 № 720 та іншими нормативно-правовими документами.

Основною мето діяльності Центру є створення оптимальних умов для задоволення потреб учнівської молоді закладів освіти у позашкільній освіті, підвищення рівня патріотизму молодого покоління, організації змістовного дозвілля, створення сприятливих умов для розвитку творчих та фізичних здібностей в позаурочний час тощо.

Основними завданнями Центру є:

 • виховання в учнівської молоді національної свідомості та громадської культури;
 • залучення учнів до національно-патріотичних заходів, спрямованих на формування активної громадської позиції та мотивації до здорового способу життя;
 • організація змістовного духовно-морального дозвілля та фізичного виховання учнівської молоді;
 • пошук та підтримка здібних обдарованих учнів;
 • популяризація видів спорту та спортивних змагань;
 • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;
 • удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників щодо методологічних основ роботи з фізично обдарованими учнями навчальних закладів;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Центр надає освітні послуги за такими напрямками:

 • військово-патріотичний, який забезпечує формування громадянина, виховання високих духовних якостей і патріотизму, громадянської відповідальності за долю українського народу та держави, підготовку молодого покоління до військової служби;
 • фізкультурно-спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців та учнів необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, набуття умінь та навиків з видів спорту та навичок здорового способу життя;
 • оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями знань про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості.

Основні нормативно-правові документи Центру:

Структура Центру національно-патріотичного виховання та спортивної роботи

Положення про Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи

Посадова інструкція завідувача Центру

Посадова інструкція керівника гуртка (секції) Центру

План роботи Центру на листопад-грудень 2017

Циклограма діяльності Центру на I півріччя 2018 навчального року

План роботи Центру на I півріччя 2018 навчального року

 

Вакансія

Корисні посилання

показати більше

© Усі права захищено. Буча 2013-2019