Востаннє змінено: 21 листопада 2018

Центр психологічної служби

ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
Місце знаходження (адреса): м. Буча, вул. Островського, 36 а
Телефон: (045) 9749707

   У своїй діяльності психологічна служба системи освіти міста керується Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України, Указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», наказом МОН України від 08.08.2017р. № 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про психологічну службу системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.07.2018 № 885/32337, листом МОН України від 05.09.2018 р. № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби системи освіти України», Положенням про Центр психологічної служби, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії Бучанської міської ради сьомого скликання від 19.10.2017 р. № 1516-34-VІІ, Етичним кодексом психолога та іншими нормативно-правовими документами.

   Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню сприятливих умов для виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти. Відповідно до Концепції «Нова українська школа», значну роль відведено висококваліфікованим психологам і соціальним педагогам у формуванні та вихованні кожної дитини, гідного громадянина України, недостатньо лише отримати знання – необхідно навчитися ефективно користуватися ними впродовж життя. За такого підходу основну увагу у розвитку психологічної служби приділяється питанню формування професійної компетентності у спеціалістів, готовності до виконання не лише функціональних завдань, а й надання системи послуг, які потребують всі учасники освітнього процесу.

   На 2018-2019 н.р. визначені пріоритетні напрями роботи психологічної служби, для реалізації яких складено план відповідних заходів.

Основні нормативно-правові документи:

Особовий склад Центру

Пріоритетні завдання Центру на 2018-2019 н.р.

Циклограма діяльності Центру психологічної служби на 2018-2019 н.р.

Про пріорітетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.

План заходів МОН щодо розвитку психологічної служби ситеми освіти на період о 2020 року (Наказ МОН 1127 від 08.08.2017)

Положення про психологічну службу

Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП

Положення про психологічний кабінет

Година психолога 

Лист_66_1_розяснення_година_психолога

Лист МОН .1_9-264 Попередження торгівлі людьми

Лист МОН 1_9-179 Профілактика суїцидальних тенденцій

Лист МОН 1_9-557 МР щодо захисту прав дітей

Метод. рекомендації Захист прав дітей

Методичні рекомендації з організації та проведення заходів до Всесвітнього дня запобігання суїциду

 

Вакансія

Корисні посилання

показати більше

© Усі права захищено. Буча 2013-2019