Востаннє змінено: 30 січня 2017

Програма розвитку системи освіти

Підготовка Програми розвитку системи освіти м. Буча  на 2016-2017 роки (далі – Програма) зумовлена стратегічним  розвитком  України в  Європейське  співтовариство, процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти міста є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал. Місто Буча має потужні можливості для розвитку освітньої галузі.

Загальна спрямованість модернізації освіти міста  полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів міста  у якісній та доступній освіті.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення міста  щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку освітньої системи м. Буча  на 2016-2017 роки покликана суттєво змінити регіональний освітній простір.

Станом на 01.09.2015 у м. Буча функціонують:

 • 6 дошкільних  навчальних заклади, в яких виховується 1760  дитини;
 • 7 загальноосвітніх навчальних  закладів, у яких навчається 4589 учнів;

Серед них:

 • 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня;
 • 1 спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим  вивченням  іноземних  мов;
 • 1 гімназія;
 • 1 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня -  дошкільний навчальний заклад « Берізка»;
 • 2 позашкільних навчальних закладів, де виховуються 1133 дитини  та підлітка.

Проводиться робота щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей – обдарованими, дітьми із вадами психічного та фізичного розвитку, дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Системні зміни в сучасній освіті зумовили нові тенденції розвитку системи освіти міста .

Пріоритетними напрямами її функціонування є: 

 • організація роботи з обдарованими дітьми; навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • професійний розвиток педагогічних кадрів, забезпечення умов для їх дистанційного навчання;
 • створення належних умов функціонування соціально-психологічної служби в місті;
 • збереження, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 
 • вдосконалення кадрової політики (поліпшення умов проживання і запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників; організації ефективної роботи з молодими вчителями тощо); 
 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 
 • комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, створення оптимальної інформаційної інфраструктури в місті тощо; 
 • реалізація зазначених напрямів освітньої діяльності сприятиме досягненню стратегічної мети розвитку освіти міста на найближчі роки.

 

Вільна вакансія

 • Спеціаліст з спеціальної педагогіки інклюзивно - ресурсного центру,
  З навантаженням 0,75 ст.

© Усі права захищено. Буча 2013-2017