Нормативні документи

Посилання на документи на офіційних веб-ресурсах

Закон України “Про дошкільну освіту” Посилання
Закон України “Про охорону дитинства” Посилання
Закон України «Про дитяче харчування» Посилання
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» Посилання
Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” Посилання
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” Посилання
Указ Президента України “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” Посилання
Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” Посилання
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» Посилання
Постанова КМУ “Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” Посилання
Постанова КМУ “Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» Посилання
Постанова КМУ “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” Посилання

НАКАЗИ МОНУ

Наказ МОНУ від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» Посилання
Наказ МОНУ «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» Посилання
Наказ МОН “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” Посилання
Наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» Посилання
Наказ МОН «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» Посилання
Наказ МОН «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» Посилання
Наказ МОН «Про затвердження примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» Посилання
Наказ МОН «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» Посилання
Наказ МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Посилання
Електронна реєстрація до ЗДО
 • Для батьків про електронну чергу
 • Положення про електронну реєстрацію до ЗДО
Методична діяльність
 • Положення про методичний кабінет ЗДО
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти
 • Положення сертифікації
 • Інструктивно-мет. рек Муз.вих.
 • Інструктивно-методичні рекомендації 2019-2020
 • Лист МОН про патріотичний дошкільний навчальний заклад
 • Лист МОН про національно-патріотичне виховання
 • Навчання розповідання за схемою
 • Примірне положення про команду ППС
 • Примірний перелік обладнання ЗДО
 • Про організовану і самостійну діяльність
 • Взаємодія ЗДО з батьками і вихованцями
 • Щодо діяльності інклюзивних-груп
 • Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
Нормативні документи
 • Перелік нормативних документів, Законів, наказів