Електронна реєстрація до ЗДО

Електронна реєстрація дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти

Проблема забезпечення дітей дошкільного віку місцями у закладах дошкільної освіти є актуальною і досить важливою, тому згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної електронної бази з питань освіти» та відповідно до проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)», складовою частиною якого є програма «Електронна реєстрація до закладів дошкільної освіти», в місті запроваджено систему електронного обліку та реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти.
Відповідно  до частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», організацію обліку дітей дошкільного віку віднесено до повноважень районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад (лист МОНУ від 28.04.2015 № 1/9-215).
Електронний облік та реєстрація дітей спрощує проведення моніторингу наявності місць у закладах дошкільної освіти та дозволяє органам місцевого самоврядування прогнозувати розвиток мережі ЗДО. Програма «Електронна реєстрація до закладів дошкільної освіти» забезпечує рівний доступ громадян до системи реєстрації, дозволяє стежити за пересуванням дітей в електронній черзі, має захисну систему для збереження персональних даних.
Щоб запровадити єдиний підхід до проведення прийому дітей у ЗДО, які знаходяться у комунальній власності  Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, Бучанська міська рада  затвердила  «Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади м. Буча» від 28.04.2016 року № 345-10-УІІ у новій редакції (у зв’язку зі змінами у законодавстві), яким передбачається порядок, квоти та підстави для позачергового зарахування у заклади дошкільної освіти міста.
У Положенні визначено: порядок реєстрації дітей в реєстрі; прийом дітей у заклад дошкільної освіти; забезпечення доступу до Реєстру та контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні заклади міста.
Комплектація новостворених груп здійснюється протягом червня-серпня поточного року.
Під час комплектації груп відділ освіти друкуватиме для керівників ЗДО по кожній віковій групі списки дітей для зарахування до закладу дошкільної освіти. До списків додаватимуться друковані направлення на кожну дитину.
Видача направлень здійснюється відділом освіти з 01 червня поточного року згідно зі списками. Батьки, або особи, які їх замінюють після отримання направлення протягом 10 днів мають надати його керівнику закладу або особі, яка виконує його обов’язки.

Порядок реєстрації дітей в електронній черзі

 1. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на веб-сайті reg.isuo.org батьками або особами, які їх замінюють (Респондентом). У разі відсутності доступу до мережі Інтернет заяву заповнює Адміністратор на підставі відомостей наданих батьками або особами, які їх замінюють.
 2. Респондент обирає дошкільний заклад, бажаний рік зарахування та заповнює анкету (заяву). При поданні заяви Респондент автоматично  надає згоду на обробку  персональних даних. Респондент може подати лише одну заяву на одну дитину в один дитячий садок. При виявленні дублів заяв Адміністратор залишає за собою право вилучити їх, залишивши лише ту заяву, в якій вказані найбільш достовірні відомості про дитину. При відсутності можливості перевірити достовірність даних пріоритетною вважається заява, яка подана першою.
 3. Для реєстрації дитини в Реєстрі респондентом мають бути надані наступні відомості (обов’язково українською мовою):

а) про дитину:
– прізвище, ім’я, по батькові;
– повна дата народження;
– адреса проживання;
– серія та номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва;
– інформація про наявність пільг;
б) про батьків:
– прізвище, ім’я, по батькові батька чи матері або осіб, що їх  замінюють;
– адреса реєстрації місця проживання;
– контактні дані (телефон, електронна адреса).

 1. Після успішної реєстрації кожній заяві автоматично присвоюється реєстраційний номер і статус «Нова».
 2. Протягом 10 робочих днів з дня подачі електронної заяви батьки або особи, які їх замінюють, повинні підтвердити дані особисто, надавши Адміністратору свідоцтво про народження дитини та, у разі наявності пільг, документ, який їх підтверджує. Якщо надані відомості у визначений термін не підтверджено, заява автоматично видаляється програмою.
 3. Після персоніфікації даних заява пропускається у Реєстр, їй присвоюється  статус «Прийнята». Нумерація черги проводиться  програмою автоматично відповідно до дати та часу первинного створення заяви Респондентом.
 4. Респондент має право самостійно видалити Заяву через систему реєстрації на сайті reg.isuo.org, у такому разі Адміністратор не відповідає за збереження даних цієї заяви, і відновленню вона не підлягає. Респондент повинен самостійно потурбуватись про збереження логіну і пароля для доступу до кабінету керування власними заявами.
 5. При потребі змінити бажаний заклад дошкільної освіти або рік зарахування батьки або особи, які їх замінюють, подають  письмову заяву Адміністратору на особистому прийомі.

Зарахування дітей у заклад дошкільної освіти

Зарахування дітей у заклад дошкільної освіти здійснюється його керівником відповідно до «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами).
Підставою для зарахування є направлення, яке видано відділом освіти Бучанської міської ради згідно з електронною чергою.
При зарахуванні до закладу дошкільної освіти батьки, або особи, які їх замінюють, надають його керівнику наступні документи:
– направлення;
– заяву на зарахування дитини до закладу дошкільної освіти;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, який підтверджує, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
– довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
– свідоцтво про народження (копію);
– при наявності пільг –  документ, який їх підтверджує (копію);
– при зарахуванні до груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами надається висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей

Рішення-992_положення2021

Положення-електронн-реєстрац-ЗДОd

Електронна реєстрація до ЗДО
 • Для батьків про електронну чергу
 • Положення про електронну реєстрацію до ЗДО
Методична діяльність
 • Положення про методичний кабінет ЗДО
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти
 • Положення сертифікації
 • Інструктивно-мет. рек Муз.вих.
 • Інструктивно-методичні рекомендації 2019-2020
 • Лист МОН про патріотичний дошкільний навчальний заклад
 • Лист МОН про національно-патріотичне виховання
 • Навчання розповідання за схемою
 • Примірне положення про команду ППС
 • Примірний перелік обладнання ЗДО
 • Про організовану і самостійну діяльність
 • Взаємодія ЗДО з батьками і вихованцями
 • Щодо діяльності інклюзивних-груп
 • Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
Нормативні документи
 • Перелік нормативних документів, Законів, наказів